Menu:

ZATEPLENÍ STŘECHY

Stavíte, hodláte zobytnit podkroví, chystáte rekonstrukci střechy a zabýváte se otázkou zateplení střechy? Přečtěte si následující informace a zamyslete se.

Čím zateplit střechu?

Doba, kdy otázka spotřeby energie byla jen otázkou každého z nás a našich finančních možností, a bylo jen na našem rozhodnutí, kolik energie spotřebujeme, se stala minulostí. Dnes je to otázka celé společnosti a na úspory energie je, ve společnosti obecně, kladen důraz ve všech směrech.  Ne jinak tomu je i u energetické náročnosti budov.

Proto byla dne 19. 5. 2010 Evropským parlamentem a Rady schválena směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Směrnice zavazuje členské státy, aby od 31. 12. 2020 byly všechny nové budovy realizovány s téměř nulovou spotřebou energie. Nová současná výstavba bude tedy výhradně nízkoenergetická s postupným přechodem ke stavbám tzv. pasivním.

Má tedy v současné době smysl stavět domy, jejichž tepelně technické parametry budou již za 8 let nevyhovující?! Jsme přesvědčeni, že nemá.  Rovněž s přihlédnutím ke stále rostoucím cenám energií je téměř nezbytně nutné k nastávajícím požadavkům přihlížet již dnes a v případě stávajících, starších, staveb se maximálně snažit o co největší snížení energetické náročnosti domu.

DELTA-MAXX PLUS Energeticky úsporná membrána

Difuzně otevřená, větrotěsná pojistná hydroizolace s integrovaným samolepicím okrajem pro dvouplášťové šikmé střechy zateplené na celou výšku krokví. Pro střechy bedněné i bez bednění.

DELTA-TRELA PLUS

Strukturovaná dělicí vrstva pro větrané i nevětrané šikmé střechy s plechovou krytinou.Historie pokryvačství navrkal

Pokrývačství Roman Navrkal (zal. r. 1990) se sídlem v Brně Holáskách píše tradici již pěti pokrývačských generací. Tato tradice sahá až do období "I. Republiky", kdy si Josef Navrkal - praděda současného majitele - zřídil pokrývačskou živnost ve Znojmě. Jeho syn a pak i synové jeho syna v rodinné tradici pokračovali. Svůj um rozvíjeli po záboru Sudet v Brně, po znárodnění Pokrývačskěho a asfaltérského závodu Karla Navrkala, pak u Stavebního podniku města Brna. Nehledě na zlé časy, které v historické minulosti nastaly, rodinná tradice se udržela a pokračuje.

Pokrývačství Navrkal Pokrývačství Navrkal